www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

Stan prawny obowiązujący od 1 sierpnia 2002 r., na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 175 poz. 1440 z późn. zm.).
Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP
(2 klasa)
Przejazdy PKS Uwagi
1. Dzieci do lat 4 100% ulga: pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata
100% ulga autobusy zwykłe i przyspieszone
Bilety jednorazowe
PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeżeli korzysta to 78% ulga
2. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

opiekun - 18 lat
przewodnik - 13 lat lub pies przewodnik
95% ulga: pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata
95% ulga: autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
Bilety jednorazowe
 
3. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne 78% ulga: pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

klasa 2, w klasie 1 dopłata
78% ulga: autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom-szkoła-dom
4. Rodzice lub opiekunowie  dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej 78% ulga: pociągi osobowe,  pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata
78% ulga: autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
Bilety jednorazowe
Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe
5. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% ulga: pociągi osobowe; bilety jednorazowe
37% ulga: pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata
49% ulga: autobusy zwykłe;
Bilety jednorazowe 37% ulga: autobusy przyspieszone i pospieszne
Bilety jednorazowe
 
6. Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% ulga: pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

klasa 2, w klasie 1 dopłata
37% ulga: autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
 


Treść sporządzona na podstawie informacji ze strony www.mps.gov.pl Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zawierająca fragmenty z tej witryny.
SLA
MND