www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

linki
© Dreamstime.com
Serwisy o SLA

Badania naukowe

 • www.als.net - Fundacja zajmująca się tylko i wyłącznie badaniami nad SLA
 • www.clinicaltrials.gov - Rządowa baza danych USA zawierająca informacje próbach klinicznych odbywających się w tym kraju
 • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - Streszczenia najnowszych artykułów naukowych dotyczących SLA zamieszczone w najpopularniejszej wyszukiwarce artykułów medycznych.

Serwisy przydatne chorym

Prawo

 • zip.nfz.gov.pl/GSL - Zintegrowany Informator Pacjenta, wyszukiwarka placówek medycznych, aptek, punktów zaopatrzenia oraz programów profilaktycznych
 • www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • niepelnosprawni.gov.pl - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • www.pcpr.info – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • www.ngo.pl - Baza danych zawierająca informacje o organizacjach pozarządowych w tym na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaopatrzenie w sprzęt medyczny

Fizjoterapia

Stowarzyszenia i fundacje

Serwisy dla chorych i ich rodzin

Inne

 • www.mp.pl – Portal Medycyna Praktyczna z m.in. bazą leków
 • www.borgis.pl - Wydawnictwo Medyczne Borgis - czasopisma i książki dla lekarzy
 • www.neuroedu.pl - Serwisy edukacyjne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • wolontariat.org.pl - Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
SLA
MND