www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

Bezsenność może mieć podstawy organiczne, czyli wynikające z choroby, takie jak: trudności w swobodnym oddychaniu, kurcze i bóle mięśniowe, okresowe i mimowolne ruchy nóg. Drugą przyczyną wystąpienia bezsenności może być depresja oraz lęk, które często pojawiają się u przewlekle chorych osób.

bezsennosc
© Dreamstime.com
Terapia uzależniona jest od przyczyny dolegliwości. U chorych z objawami duszności podaje się okresowo tlen (najczęściej poprzez maskę lub tzw. wąsiki nosowe w szpitalu lub poprzez wykonanie wdechów wspieranych przez małe butle tlenowe dostępne w aptekach). Zaleca się zmianę pozycji ciała w trakcie snu na półleżącą.

W czasie pojawiania się u pacjenta znaczących zaburzeń oddechowych konieczne jest porozumienie się z lekarzem prowadzącym chorego. Zalecane jest wspomaganie własnego oddechu chorego przez odpowiedni aparat oddechowy (respirator) stosowany najczęściej w godzinach nocnych.Zaleca się również stosowanie leków dobieranych indywidualnie przez lekarza prowadzącego dla każdego pacjenta. Mogą to być leki rozszerzające oskrzela, rozrzedzające wydzielinę albo uspakajające i nasenne.

Tekst sporządzony na podstawie książki "Co należy wiedzieć o ochorobie neuronu ruchowego (MND)?" Barbara Tomik, Bożena Jóźwiak
SLA
MND