www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny, czyli jak zdobyć dodatkowe pieniądze potrzebne w opiece nad chorym

Chorzy na SLA, którzy są uprawnieni do otrzymywania renty lub emerytury, jeśli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, ma prawo ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o dodatek pielęgnacyjny w wysokości około 153 zł. Dodatek ten przysługuje również każdej osobie, która ukończyła 75 lat życia. Osobie, która spełnia powyższe warunki a która przebywa w domu pomocy społecznej, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo opiekuńczo-leczniczym dłużej niż przez 14 dni w miesiącu nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny.

Jeżeli chory na SLA nie ma prawa do emerytury lub renty a ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo ukończyła 75 lat życia może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł składając odpowiedni wniosek w placówce opieki społecznej. Zasiłek ten nie przysługuje osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny nie mogą być wypłacane tej samej osobie jednocześnie.

SLA
MND