www.archiwum.mnd.pl
facebook profile


Fakty, które powinieneś wiedzieć o SLA

Najważniejsze fakty o SLA
© Timsulov | Dreamstime.com
  • W przytłaczającej większości przypadków funkcje psychiczne pozostają nienaruszone.

  • SLA nie można się, ani nikogo zarazić.

  • SLA nie uznaje różnic rasowych, kulturowych czy geograficznych. Może ona dotyczyć każdego i wszędzie.

  • SLA jest postępującą, neurologiczną chorobą prowadzącą do systematycznego pogarszania się sprawności ruchowej a w późniejszych etapach nawet do całkowitego paraliżu i ostatecznie śmierci poprzez zatrzymanie pracy mięśni oddechowych.

  • Średni czas trwania choroby wynosi około 2,5 roku od momentu postawienia rozpoznania. Są jednak chorzy, którzy żyją 10 lat i dłużej, jest to zależne od indywidualnego przebiegu choroby!

  • Funkcje seksualne w SLA pozostają nienaruszone.


na podstawie:
  • Dariusz Adamek, Barbara Tomik "Stwardnienie Boczne Zanikowe"; wyd. I; Kraków 2005;
  • Barbara Tomik, Bożena Jóźwiak, "Co należy wiedzieć o chorobie neuronu ruchowego (MND)?";
  • www.mndassociaton.org
SLA
MND