www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

SLA*, czyli stwardnienie boczne zanikowe (łac. sclerosis lateralis amyotrophica), jest postępującą, neurologiczną chorobą, która prowadzi do niszczenia pewnej specyficznej grupy komórek nerwowych (motoneuronów) odpowiedzialnych za pracę naszych mięśni. W czasie rozwoju choroby dochodzi do powolnego, ale systematycznego pogarszania się sprawności ruchowej, a w późniejszych etapach nawet do całkowitego paraliżu i ostatecznie śmierci poprzez zatrzymanie pracy mięśni oddechowych.

SLA częściej występuję u mężczyzn niż u kobiet; SLA atakuje głównie ludzi w V i VI dekadzie życia a średnio chorzy w momencie zdiagnozowania mają 55 lat, nie oznacza to jednak, że chorymi nie mogą być osoby starsze albo młodsze, czasem nawet w wieku kilkunastu lat. Średni czas trwania choroby wynosi około 2,5 roku od momentu postawienia diagnozy. Jednak należy pamiętać, że SLA w swoim przebiegu jest chorobą bardzo indywidualną, więc tzw. okres przeżycia może wahać się w bardzo szerokich granicach. Ponad 1/4 chorych przeżywa więcej niż 5 lat w tym wielu powyżej 10 lat (około 5%).
Krótka o SLA
© Endostock | Dreamstime.com | Dreamstime.com
Jakie rodzaje neuronów sprawiają, że Twój organizm pracuje właściwie?

W organiźmie człowieka występuje wiele różnych rodzajów komórek nerwowych. Są neurony zaangażowane w procesy myślowe, pamięć, kojarzenie, odczuwanie bodźców płynących ze środowiska takich jak dźwięki i obrazy oraz pełniących wiele różnorakich funkcji w naszym ciele. Neurony niszczone przez SLA to te które odpowiadają za ruchy mięśni zależne od naszej woli oraz siłę mięśniową. Pracują one przykładowo gdy próbujemy sięgnąć po kubek z herbatą lub zejść ze schodów.

Serce oraz układ trawienny są również złożone z tkanki mięśniowej ale innego typu i przez to ich ruchy nie są przez nas kontrolowane. Bicie serca i trawienie obiadu odbywa się poza naszą świadomością zatem układów krążenia i pokarmowego nie dotyka SLA.

Oddychania również wydaje się być poza naszą kontrolą. Ale pamiętaj, nie możesz regulować pracy serca ale możesz wstrzymać oddech - dlatego SLA będzie w końcu miało wpływ na Twoje oddychanie.


*w naszym serwisie przyjęliśmy, że pod nazwą SLA kryje się choroba:
  • wg nazewnictwa amerykańskiego: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS);
  • wg klasyfikacji chorób WHO ICD-10: Amyotrophic Lateral Sclerosis zaliczana do grupy G12.2 Motor Neuron Disease;
  • wg nazewnictwa w książce "Stwardnienie boczne zanikowe" Adamek,Tomik; Wydanie I. Kraków 2005: Stwardnienie Boczne Zanikowe (SBZ);
  • wg nazewnictwa w książce "Stwardnienie Boczne Zanikowe" pod red. Prof. Huberta Kwiecińkiego: SLA klasyczne.

na podstawie:
  • Dariusz Adamek, Barbara Tomik "Stwardnienie Boczne Zanikowe"; wyd. I; Kraków 2005; strony 11-13.
SLA
MND