www.archiwum.mnd.pl
facebook profile
Ogłoszono wyniki testów klinicznych KNS-760704
Dodano 09 Dec 2009

KNS-760704 jest zupełnie nowym lekiem opracowanym przez firmę KNOPP NEUROSCIENCES, który wykazuje zdolności neuroprotekcyjne. Chroni on neurony przed obumieraniem.


Niedawno zakończyło się wielomiesięczne badanie kliniczne w Stanach Zjednoczonych z udziałem 102 chorych na SLA. Podstawowym i głównym celem tego badania było określenie bezpieczeństwa stosowania tego leku u chorych na SLA, a w drugiej kolejności zbadanie ewentualnych korzyści płynących ze stosowania tej kuracji, tak, aby zdecydować czy jest sensowna trzecia faza badań, czy należy zakończyć testy kliniczne na tym etapie. Chorzy przyjmowali 3 różne dawki (50mg, 150mg i 300mg) oraz placebo, w celu podniesienia wiarygodności wyników badań.


Lek okazał się bezpieczny, nie zaobserwowano poważnych efektów ubocznych przez cały czas badania, efektywność leczenia badano specjalną skalą ALSFRS - R oceniającą stan funkcjonalny chorych na SLA oraz VC czyli pojemność życiową płuc. Porównując wyniki z początku i końca badania są one następujące:


Średni spadek ilości punktów ALSFRS - R:

Grupa przyjmująca placebo: 3,6 pkt

Grupa przyjmująca 50 mg: 5 pkt

Grupa przyjmująca 150 mg: 3,3 pkt

Grupa przyjmująca 300 mg: 2,2 pkt.

Porównując grupę przyjmujacą placebo i grupę przyjmującą 300mg KNS-760704 stan chorych w tej drugiej grupie pogorszył się w mniejszym o 39% zakresie.


Średni spadek współczynnika VC:

Grupa przyjmująca placebo: 13,1%

Grupa przyjmująca 50mg: 10,8%

Grupa przyjmująca 150mg: 6,4%

Grupa przyjmująca 300 mg: 10,7%.


Wyniki tego badania są na tyle pozytywne, że planowane są dalsze testy kliniczne na większej ilości chorych oraz trwające dłużej. KNS-760704 może spowolnić skalę pogłębiania się objawów u chorych na SLA.


Substancja ta nie ma potwierdzonego działania w leczeniu SLA! Badania nie zostały jeszcze zakończone! W Polsce nie są przeprowadzane badania kliniczne z udziałem chorych na SLA.Źródło: www.mndassociation.orgKomentarze...
Powered by CuteNews
SLA
MND